ESIMERKKITALOT2018-10-08T12:32:31+00:00

Esimerkkitalot

Esimerkkeinä alueelle soveltuvista talotyypeistä esittelemme seuraavat ratkaisut, jotka näkemyksemme mukaan täyttävät Åminne Miljö –alueen kaavamääräykset ja rakentamistapaohjeet:

Kaikkien Åminne Miljö –alueella rakennushankkeeseen ryhtyvien on huolehdittava siitä, että hankkeelle haetaan määräysten mukainen rakennuslupa Raaseporin kaupungin Rakennusvalvonnalta ja että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.