KAAVAMÄÄRÄYKSET JA RAKENTAMISTAPAOHJE2017-10-18T17:05:59+00:00

Kaavamääräykset ja rakentamistapaohje

Åminne Miljön alueella kukin tontti toteuttaa oman rakentamisensa kaavamääräysten ja rakentamistapaohjeen periaatteiden mukaan.

Kaavamääräyksiä konkretisoivan ja täsmentävän rakentamistapaohjeen tavoitteena on, että Åminne Miljöön alueesta muodostuu laadukas ja yhtenäinen vapaa-ajan asuinalue. Tavoitteena on myös, että kaikilta tonteilta on hyvä näkymä ympäristöön. Useilta tonteilta on näkymä Nordcenterin golfkentän yli Pohjanpitäjänlahdelle.

Kaikkien Åminne Miljö –alueella rakennushankkeeseen ryhtyvien on huolehdittava siitä, että hankkeelle haetaan määräysten mukainen rakennuslupa Raaseporin kaupungin Rakennusvalvonnalta ja että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti.