THE CANYON2018-11-01T17:59:04+00:00

The Canyon – ainutlaatuisia tontteja erämaajärven ympärillä

Kirkasvetinen järvi, upeat kalliorannat ja kaunis kangasmetsä muodostavat häikäisevän kokonaisuuden

  • Pinta-alaltaan noin 1,1 ha suuruisen järven ympärille levittäytyvä The Canyon soveltuu erinomaisesti vapaa-ajan keitaaksi joko yhdelle tai muutamalle perheelle tai rakennusliikkeelle, joka voi rakentaa alueelle upean loma-asuntokokonaisuuden.

  • The Canyonin tonttien ympärille jäävä noin 18 ha:n alue jää tontinomistajien yhteisomistukseen.

  • Alueella on voimassa Skogsmarkin oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Osayleiskaava on laadittu asemakaavatarkkuudella ja rakennusoikeudet on määritelty rakennuspaikkakohtaisesti. Rakennusluvitusta varten haetaan alueellinen suunnittelutarveratkaisu, jonka perusteella rakennusluvat voidaan myöntää suoraan osayleiskaavan mukaisesti.

  • Rakennuspaikkojen myyjä on rakentanut alueelle jo valmiiksi ajotiet. Kevään 2019 aikana myyjä rakentaa alueelle kunnallistekniikan, ja rakentaminen tonteilla voi käynnistyä kesällä 2019.

  • Rakennuspaikan ostaja vastaa rakennuspaikoille rakennettavien vesi- ja viemäriliitosjohtojen ja jäteveden pienpumppukaivon rakentamisesta. Sähkö- ja teleyhtiöt rakentavat alueelle omat johtoyhteytensä, joiden liittymiskustannukset liittyjät maksavat. Hulevedet johdetaan rakennuspaikoilta suoraan maastoon. Hulevesien johtamisesta vastaa rakennuspaikan ostaja.

  • The Canyon -alueen osayleiskaavassa on yhteensä viisi loma-asuntojen korttelialuetta, joiden pinta-ala on yhteensä 4,0 ha ja rakennusoikeus yhteensä 3450 k-m2. Loma-asuntojen korttelialueista kolme on RA-1 korttelialueita ja niillä on yhteensä 6 rakennuspaikkaa. RA-2 loma-asuntojen korttelialueita on kaksi ja niillä on yhteensä 3 rakennuspaikkaa.

  • RA-1 ja RA-2 alueilla saa kullekin rakennuspaikalle rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai kaksi asuntoa erillisinä rakennuksina, jolloin toinen lasketaan sivuasunnoksi. RA-1 alueilla tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus on 350 ka-m2. RA-2 alueilla tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus on 450 ka-m2. Sivuasunnon koko saa olla enintään 50 % isomman asunnon koosta, eikä sille saa erottaa itsenäistä kiinteistöä. Rakennusoikeus voidaan käyttää kokonaan asuinrakentamiseen tai osin myös talousrakennuksiin. Rakennuspaikoille on esitetty rakennusalat rakennustarkastuksen kaavatyön aikana antaman lausunnon mukaisesti.

Yksityiskohtaiset tiedot korttelialueista sekä niiden sijainnista, rakennusoikeuksista ja rakennusten määristä.

Skogsmark_osayleiskaava_alueentontit


Lisätietoa kaavamääräyksistä:
Skogsmark_osayleiskaavamaaraykset