THE HILL2018-10-22T17:13:33+00:00

The Hill – rinnetontteja merinäköalalla

Upea näköala länteen kohti Pohjanpitäjänlahtea yli Nordcenterin golfkentän

  • Yhteensä 15 tonttia, joiden koot vaihtelevat välillä 3 075-5 748 m2

  • Alueella on valmiiksi rakennetut tiet ja kadut, katuvalaistus sekä ja sähkö- ja tietoliikenneverkosto. Jokaiselle tontille on rakennettu vesi-, viemäri- ja hulevesiliittymät.

  • Perheille sopivia tontteja: 13 tonttia loma-asuntojen korttelialueella (RA), jossa tonttikohtainen enimmäisrakennusoikeus on 350 k-m2.

  • Tonteille saa rakentaa yhden enintään kaksiasuntoisen asuinrakennuksen tai kaksi asuntoa erillisinä rakennuksina, jolloin toinen lasketaan sivuasunnoksi. Sivuasunnon koko saa olla enintään 50 % isomman asunnon koosta.

  • Rakennusoikeutta voidaan käyttää myös sauna- ja talousrakennuksiin.

  • Rakennusliikkeille sopivia tontteja: kaksi tonttia asuinpientalojen korttelialueella (AP). Tonttien enimmäisrakennusoikeudet ovat 632 ja 587 k-m2.

  • Molemmille tonteille on mahdollista rakentaa noin 5 erillistä tai kytkettyä asuinpientaloa sekä niihin liittyviä sauna-, autotalli- ja muita talousrakennuksia.

  • Tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet, joiden omistusta ja hallinnointia varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill -niminen yhtiö. Tonttikaupan yhteydessä kukin tontinostaja ostaa osuuden tästä yhtiöstä. Lisätietoa yhteisalueista kohdasta Yhteisalueet.

Yksityiskohtaiset tiedot tonteista sekä niiden sijainnista, rakennusoikeuksista ja rakennusten määristä
Tontit_alueittain_Hill_Valley


Lisätietoa kaavamääräyksistä

Skogsmark_asemakaava_alue_kaavamaaraykset