YHTEISALUEET2018-06-25T12:24:42+00:00

Yhteisalueet tontinomistajien ulkoilu- ja virkistyskäyttöön

The Valley ja The Hill -alueiden tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää Åminne Miljössä viher-, metsä-, virkistys- ja suojelualueita. Näiden alueiden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill. Yhtiöllä ei ole muuta toimintaa. Tonttikaupan yhteydessä kukin tontinostaja ostaa tästä yhtiöstä osuuden, jonka suuruus riippuu tontin asemakaavamääräysten sallimasta asuntomäärästä niin, että jokaista asuntoa kohden tulee yksi Koy Åminne Hillin osake. Yhtiöllä on yhteensä 66 osaketta.

Koy Åminne Hill omistaa alueen yhteiset, noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet sekä huolehtii niillä sijaitsevien ulkoilureittien, lampien, uimarannan, istutettujen puiden ja alueen puistomaiseman ylläpidosta. Yhteisalueisiin kuuluu mm. kaksi lampea, Mustionjoen rantavyöhykettä sekä eri tyyppisiä metsä- ja puistoalueita, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen ja muuhun virkistyskäyttöön.

Yhteisalueosuuden kauppa tapahtuu samanaikaisesti tonttikaupan kanssa niin, että ostaja ostaa Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeet erillisellä kauppakirjalla niiden nykyiseltä omistajalta Oy Fincorp Ab:ltä. Osakkeen hinta on 300 eur.

Yhteisalueiden ylläpitokustannukset katetaan Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla. Yhteisalueen arvioitu ylläpitokustannus vuosille 2018-2019 on noin 13 000 eur/vuosi, eli noin 200 eur/osake/vuosi.

Kiinteistö Oy Åminne Hillin oma pääoma on noin 3 000 eur ja taseen loppusumma noin 20 000 eur. Yhtiö on velaton.